Tanévkezdés elején a gyalogosgázolástól tartunk a leginkább

A figyelmetlenség, az agresszió és a szabályok áthágása hozza magával a legtöbb balesetet a tanévkezdés idején.

A legnagyobb veszélynek a gyalogosok vannak kitéve, továbbá a motort és az elektromos rollert tartjuk a legkevésbé biztonságosnak a gyerekek iskolába jutásához. Erre az eredményre jutott a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) online gyorskutatása, amelyben 2020. szeptember 1-15. között mérte fel, hogy miként látjuk az iskolakezdés időszakát közlekedésbiztonsági szempontból.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tevékenységi köréből és társadalmi felelősségvállalásából adódóan kiemelt figyelmet fordít a biztonságos és kulturált közlekedés népszerűsítésére. A tanévkezdéshez kapcsolódó kutatásunkat éppen ezért figyelemfelhívási céllal is indítottuk – mondta Bartal Tamás, a NÚSZ vezérigazgatója. Hozzátette: „A válaszadók elsöprő többségének véleménye szerint a közlekedési morál fejlesztése nem a hatóságok és a közlekedési ágazatok szereplőinek a feladata, hanem minden egyes közlekedőé.”

A „minikutatás” eredményei azt mutatják, hogy a tanévkezdés idejét tízből hét válaszadó az átlagosnál veszélyesebbnek tartja a közlekedés szempontjából. A kérdőívet kitöltők 12 százaléka pedig a még drasztikusabb megfogalmazást választotta, és ezt az időszakot az év legveszélyesebb időszakához sorolta. A válaszok – egytől ötig terjedő skálán, az átlagértékük alapján – leginkább (3,6) arra irányítják a figyelmünket, hogy az iskolakezdés időszakában minden közlekedő egyformán nagy veszélynek van kitéve a fokozottabb forgalom, a figyelmetlenség és a közlekedés közbeni agresszió miatt – függetlenül a közlekedés módjától és típusától. Kiemelendő ugyanakkor a gyalogosok veszélyeztetettsége a megnövekedett közúti forgalom, az autósok fokozott feszültsége és figyelmetlensége miatt (3,4). Ezt igazolja vissza az iskolakezdéssel kapcsolatos szabadszavas asszociációs feladatunk is, ahol a „közlekedési baleset” kapcsán az elsöprő többségnek legyakrabban a gyalogosgázolás jutott eszébe.

Az iskolakezdés körüli közlekedési baleseteket – a járművezetők figyelmetlensége mellett – a szabálykövetési képesség és az egymással szembeni előzékenység hiányára vezetik vissza a kérdőívet kitöltők. A gyerekek számára az iskolába járáshoz legbiztonságosabb közlekedési mód vonatkozásában a résztvevők majd fele (46 százalék) úgy nyilatkozott, hogy minden közlekedési eszköz biztonságosnak tekinthető, ha azokat a szabályok betartásával használjuk. A közlekedési módok (tömeg-, autós, gyalogos közlekedés, stb.) közül a válaszadók egyformán kevesen (1-1 százalék) preferálták a gyerekek iskolába jutásához a kerékpárt, motort, vagy az elektromos rollert.

A válaszadók az iskolakezdés időszakában a balesetek számát, kockázatát az iskolák, óvodák és bölcsődék környékének fokozottabb hatósági felügyeletével, sebességkorlátozással, továbbá a közlekedési kultúra és morál általános fejlesztésével, a biztonságos közlekedés szabályainak alapműveltségbe történő beemelésével mérsékelnék. A nem reprezentatív gyorskutatásban néhány nap leforgása egyébként alatt több száz önkéntes vett részt.